Obietnice wyborcze

Kontakt z moimi wyborcami jest dla mnie najważniejszy. W kampanii wyborczej obiecywałem, że będę dostępny dla mieszkańców Miasta. Na mojej stronie mogą Państwo regularnie sprawdzać postępy w sprawach zlecanych przez mieszkańców jak i moje działania.

Jedną z moich najważniejszych obietnic wyborczych była budowa parkingów na os. Piastowskim, Słonecznym i Kilińskiego. W 2016 r. wspólnie z innymi radnymi udało mi się wybudować 24 miejsca przy ul. Świętych Cyryla i Metodego oraz ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.
W zeszłym roku prezydent Janusz Kubicki ogłosił przystąpienie do programu „parking 1000+”. Wspólnie z Filip Gryko i innymi radnymi szukaliśmy miejsc oraz przeprowadzaliśmy konsultacje. Może egoistycznie, ale ciągle patrzyłem w stronę mojego ukochanego os. Piastowskiego, gdzie jest tragedia z miejscami parkingowymi. Szukałem każdej dziury. I udało się! W ramach prezydenckiego programu „parking 1000+” na os. Piastowskim zostanie wybudowanych, aż 203 miejsca parkingowe do końca maja 2019 roku! A to dopiero pierwszy etap programu. Temat tej obietnicy w obecnej kadencji uważam za zamknięty
WYBUDOWANE PARKINGI:
(2016 rok)
– 24 miejsca parkingowe przy ul. Świętych Cyryla i Metodego, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
(2018 i 2019 rok)
– ul. Cyryla i Metodego I: 39 miejsc
– ul. Cyryla i Metodego II: 12 miejsc
– ul. Ptasia: 65 miejsc
– ul. Wyszyńskiego: 4 miejsca
– ul. Zawadzkiego I: 36 miejsc
– ul. Zawadzkiego II: 7 miejsc
– ul. Zawadzkiego/Zachodnia: 40 miejsc

Działając z Młodymi Lokalnymi powołaliśmy Młodzieżową Radę. Jest to instytucja, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Dorośli radni, urzędnicy, często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami organów miasta, co przyczynia się do zwiększania skuteczności podejmowanych rozwiązań. Źródło: Fundacja Civis Polonus.
Park Piastowski to piękne miejsce, jednak zniszczone przez czas i zaniedbane. Należy wymienić tu piesze ścieżki i zadbać o pasy zieleni, bo w wielu miejscach pomiędzy drogami nie rośnie już trawa. Należy również wykonać nowe nasadzenia roślin i krzewów ozdobnych, może wybudować jakiś nieduży zbiornik wodny, który kiedyś się tu zresztą znajdował. To w końcu jeden z największych i najstarszych zielonogórskich parków. Dążyłem aby rewitalizacja tego Parku znalazła się w Gminnym Programie Rewitalizacji i udało się. Jednak uchwała Rady Miasta została „uwalona” przez Zarząd Województwa. W związku z czym Miasto nie mogło się starać o środki z Unii Europejskiej na to zadanie. Strategia Prezydenta Kubickiego, z którym współpracuję od początku kadencji jest taka, aby robić za swoje jak najmniej. Ze środków europejskich mogliśmy otrzymać na rewitalizację Parku piastowskiego 85% dofinansowania, jednak to musi poczekać. Pracowałem przy przygotowywaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Pomysł był świetny jednak póki co nie może być zrealizowany. Jednak w przyszłej kadencji w końcu spełnię moją obietnicę. Więcej o projekcie rewitalizacji Parku w linku: [już wkrótce]
Podczas współpracy ze Stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry, zauważyłem jak duży wpływ na samopoczucie, a co za tym idzie zdrowie seniorów ma ich aktywizacja. Podczas kampanii obiecałem, że postaram się utworzyć miejsce, gdzie seniorzy mogliby się codziennie spotykać, realizować swoje pasje oraz spędzać miło czas. Dlatego wspólnie z radnym Filipem Gryko postanowiliśmy pomóc w otwarciu Domu Seniora przy ul. Ptasiej 16. Zabezpieczyliśmy środki na generalny remont lokalu a także nawiązaliśmy współprace z Fundacją Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+, która poprowadzi Klub Seniora. Na tej obietnicy wyborczej zależało mi najbardziej. Zadeklarowałem również stałą pomoc w działalności klubu.
W swojej ulotce wyborczej umieściłem również budowę wieży widokowej na terenie Lasu Piastowskiego. Zawsze popierałem ten pomysł w Budżecie Obywatelskim, jednak nieskutecznie. Las Piastowski to piękny teren. Kiedyś znajdowały się tu tarasy widokowe. Jak byłem dzieckiem tata zabierał mnie czasem do Wieży Bismarcka, z której podziwiałem piękne widoki. Teraz nie ma takiej możliwości. Chciałem doprowadzić do budowy ogólnodostępnej wieży widokowej, jednak wiedziałem jak dużych środków finansowych to wymaga. W roku 2016 wspólnie z Radnym Robertem Górskim lobbowaliśmy o zapisanie w budżecie miasta 1,4 mln na budowę wieży. Udało się. Początkowo miała się ona znajdować na górce w okolicach willi znajdujących się w Parku Piastowskim. Jednak pojawił się nowy pomysł. Prezydent Kubicki zaproponował, aby ze środków europejskich wybudować ogromną wieże widokową z trasami w koronach drzew. Miało, by to kosztować 20 mln zł. z 85% dofinansowaniem. Miał to być jeden z elementów rewitalizacji Parku oraz Wzgórz Piastowskich. Odbyły się konsultacje miejskie, które miałem przyjemność poprowadzić wspólnie z Panią dr Agnieszką Opalińską. Jednak podobnie jak przy rewitalizacji parku Piastowskiego oraz utworzenia całorocznego stoku narciarskiego na Górce Tatrzańskiej, temat został zablokowany przez Zarząd Województwa. Temat wieży widokowej jest dyskusyjny, pojawiło się wiele głosów przeciwnych, dlatego uważam, że w przyszłej kadencji raz jeszcze trzeba usiąść do rozmów, przeprowadzić konsultacje.
Polana znajdująca się niedaleko amfiteatru nie wykorzystuje swojego potencjału. Jeżeli okolice górki Tatrzańskiej oraz Park Piastowski zostaną zagospodarowane należy zająć się również tym miejscem. Stanowiłoby to idealny, integralny teren rekreacyjny, łączący Park Piastowski, górkę Tatrzańską, tzw. „trzy polany” oraz ogród botaniczny i mini ZOO. W miejscu tym całe rodziny mogły by spędzać czas świetnie się bawiąc.
Obecnie na polanie odbywają się treningi Tai Chi, medytacji, streetworkautu. Odbywają się tu również małe koncerty i pikniki. Był pomysł, aby postawić tu kryte lodowisko jednak szybko mieszkańcy powiedzieli, że nie jest to dobre miejsce. W 2018 roku mieszkańcy zgłosili zadanie mające na celu ulepszenie funkcji polany. Zadanie wygrało i będzie realizowane w 2019 roku. Nie przyłożyłem się do tego sukcesu ani trochę. Jednak uważam to zadanie za nieaktualne.
Jednym z moich haseł wyborczych było „Paweł Wysocki łączy pokolenia”. A oto tekst z mojej ulotki wyborczej: „Zawsze uważałem, że prawdziwie kulturalne Państwo to takie, które dba o swoje dzieci oraz o swoich dziadków. Są to dwie najbardziej poszkodowane grupy w naszym kraju, dlatego działam przede wszystkim na rzecz zielonogórskich seniorów i młodzieży. Priorytetem jest dla mnie podejmowanie działań mających na celu aktywizację obu tych grup”.
Był to mój główny cel wyborczy. I mimo, że jego realizacja jest niewidoczna gołym okiem, jak nowy chodnik czy parking, to jest dla mnie najważniejszy. W swoim spocie wyborczym mówiłem: „…ważny jest człowiek, nasze dzieci, rodzice i dziadkowie…”. I tym kieruję się w każdym dniu sprawowania mojego mandatu. Jest to jeden z celów, których nie da się wypełnić do końca, będzie on trwał i trwał. A co udało mi się zrobić w tym temacie do tej pory?
– w porozumieniu i pełnej współpracy ze Stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry, zrealizowałem dwie części filmu pt.: „Śladami dziadków naszych”,
– wspólnie z grupą młodzieży ze stowarzyszenia Młodzi Lokalni doprowadziłem do powołania Młodzieżowej Rady Miasta,
– wspólnie z grupą młodzieży z zielonogórskich szkół utworzyłem stowarzyszenie Młodzi Lokali, które aktywizuje zielonogórską młodzież,
– wspieram stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry, przekazuję corocznie środki finansowe na doposażenie „Sali Wspomnień”,
– zabezpieczyłem środki w budżecie miasta na budowę klubu seniora na os. Piastowskim,
– wspólnie z Fundacją StreetSport stworzyłem i zabezpieczyłem środki na projekt mający na celu aktywizację sportową młodzieży. Dzięki temu młodzież mogła uczestniczyć w darmowych treningach streetworkautu,
– aktywizuję młodzież przy organizacji akcji Pogromców Bazgrołów,
– przekazuję środki młodzieżowym radnym, aby ci mogli wprowadzać zmiany w swoich szkołach,
– na prośbę i po konsultacjach z młodzieżą i seniorami tworzę wielopokoleniowy park do ćwiczeń na osiedlu Piastowskim,
– współorganizowałem wiele pikników i ognisk dla młodzieży i seniorów,
– realizacja i współrealizacja dziesiątek projektów aktywizujących zielonogórską młodzież i seniorów,
– niemal codzienny kontakt z młodzieżą i seniorami.
Zawsze było mi szkoda seniorów i osób niepełnosprawnych, którzy musieli się dostać z przystanku autobusowego do przychodni lekarskiej znajdującej się przy ul. Towarowej. Osoby, które mają problemy z wchodzeniem po schodach muszą iść pieszo przez ul. Chrobrego, Wyspiańskiego i Sulechowską, aby znaleźć się na wiadukcie. Dlatego parę lat temu walczyłem o budowę windy przy wiadukcie na ul. Sulechowskiej w Budżecie Obywatelskim, jednak nieskutecznie.
Podczas swojej kampanii wyborczej obiecałem, że przypilnuję tego tematu.
Sytuacja się wyklarowała, kiedy Prezydent Janusz Kubicki podpisał z PKP PLK SA dokument na dodatkowe inwestycje w ramach budowy Centrum Przesiadkowego. Projekt ten przewiduje budowę podziemnego przejścia na poszczególne perony dworca oraz do ul. Towarowej. Wg. Planu podziemne przejście zostanie wyposażone w trzy windy (na wejściu do tunelu, wyjściu i na peronie 2), po obu stronach będą zamontowane pochylnie pieszo-rowerowe. Koszt zaplanowanej przebudowy wyniesie ok. 6 mln zł. Inwestycja niebawem ujrzy światło dzienne.
Chodniki na naszym osiedlu pamiętają czasy poprzedniego ustroju. Staram się dążyć do modernizacji ciągów pieszych na os. Piastowskim i os. Słonecznym. Od początku mojej kadencji przygotowuję plan modernizacji chodników, które wymagają najszybszej wymiany. Przez całą moją kadencję udało się wyremontować 1.565,61 m² chodników za łączną kwotę ok. 174,100,00 zł.
WYREMONOTOWANE CHODNIKI:
Rok 2016:
– remont chodnika przy bloku ul. Krasickiego 1-7: 142,10 m²
– remont chodnika przy ul. Anieli Krzywoń (przy konfinie): 323,49 m²
Rok 2017:
– remont chodnika i schodów przy bloku ul. Ptasia 4-16: 191,83 m²
– remont chodnika przy bloku ul. Krasickiego 9-15: 126,5 m²
Rok 2018:
– remont chodnika i schodów przy bloku ul.Ptasiej 18-30: 233,41 m²
– dokończenie remontu chodnika przy bloku ul. Ptasia 4-16: 41,15 m²
– remont chodnika przy ul. Piastowskiej prowadzący do Parku Piastowskiego i LO1: 179,35 m²
– remont chodnika przy bloku ul. Krasickiego 27-33: 133,31 m²
– remont chodnika i schodów przy bloku ul. Wiśniowej 32-44: 235,62 m²
Górka Tatrzańska… To tu zimą, poznawało się ludzi z „innych podwórek” os. Piastowskiego. Mój tata w sezonie obsługiwał przez parę lat wyciąg. Gdy przychodziły ferie na „Tatrze” siedziało się od 9:00 do 15:00 a następnie od 16:00 do pory wieczorowej. Jak chciało się pić, jedliśmy śnieg i sople.
Podczas kampanii wyborczej, w swoich punktach programowych miałem budowę całorocznego stoku narciarskiego ze sztuczną nawierzchnią. Inwestycja ta była również jednym z punktów programowych Prezydenta miasta Pana Janusza Kubickiego. Często wspólnie z Prezydentem i Radnymi wracamy do tego tematu. Inwestycja miała być realizowana w 2018 roku. Jednak w związku z „uwaleniem” przez Zarząd Województwa Gminnego Programu Rewitalizacji, Zielona Góra straciła szansę na otrzymanie 85% dofinansowania do tej inwestycji. Plan zagospodarowania górki i toru saneczkowego jest zrobiony. Myślę, że po wyborach samorządowych raz jeszcze siądziemy do rozmów z władzami wojewódzkimi (które rozdysponowują środki unijne) i doprowadzimy do realizacji tej inwestycji.
Zawsze uważałem, że organizacje 3 sektora są niezbędne do realizacji wielu zadań samorządu. Dlatego podczas kampanii obiecałem ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi, aby stworzyć im idealne warunki do wypełniania tych zadań. W tym celu nawiązałem współprace z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i inicjatywami lokalnymi. Corocznie wpisuję do Budżetu Miasta środki finansowe, które są przekazywane organizacjom pozarządowym, na spełnianie ich zadań statutowych. Ściśle współpracuję z: Fundacją Soundcore, Fundacją Lyada, Fundacją Klub Otwartych Drzwi, Stowarzyszeniem Młodzi Lokalni, Stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry, Stowarzyszeniem Kolei Szprotawskiej, stowarzyszeniem SKM Zastal, Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta Zastal, fundacją Innowacyjny Klub Rodzica, stowarzyszeniem Aeroklub Zielii Lubuskiej, fundacją Street Sport, stowarzyszeniem Tylko Falubaz, fundacją Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+, stowarzyszeniem Dobry Start, stowarzyszeniem Nasze Dzieci, Związkiem Harcerzy Polskich, Związkiem Harcerzy Rzeczpospolitej.
Zapraszam inne organizacje pozarządowe do kontaktu i współpracy ze mną.

O mnie

Nazywam się Paweł Wysocki. Mam 29 lat, od urodzenia mieszkam w Zielonej Górze. Dorastałem na osiedlu Piastowskim. Od czerwca 2015 roku jestem żonaty. Jestem absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na kierunku Zarządzanie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, na kierunku Administracja Publiczna. Ukończyłem również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, w zakresie Egzekucji Administracyjnej oraz kierunku Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2009 roku jestem pracownikiem samorządowym natomiast od marca 2015 roku Radnym Miasta Zielona Góra. Zawsze miałem szerokie zainteresowania samorządowe, które rozwijałem podczas nauki, działalności społecznej oraz obywatelskiej. Od paru lat działam społecznie we współpracy z różnymi organizacjami w naszym mieście. W porozumieniu ze stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry zrealizowałem dwie części filmu pt.: „Śladami dziadków naszych”. W 2013 r. w ramach budżetu obywatelskiego wywalczyłem budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Krępowskiej, w 2014 r. wspólnie z FMS Zielona Góra modernizację boiska „Pod Hubą” a w 2015 r. wspólnie z grupą Młodzi Lokalni (wcześniej Młodzi Razem) realizację Pomocnika, czyli instalacji wspomagającej osoby bezdomne. W czerwcu 2015 jako Młodzi Lokalni doprowadziliśmy do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Zawsze uważałem, że prawdziwie kulturalne Państwo to takie, które dba o swoje dzieci oraz o swoich dziadków. Są to dwie najbardziej poszkodowane grupy w naszym kraju, dlatego działam przede wszystkim na rzecz zielonogórskich seniorów i młodzieży. Priorytetem jest dla mnie podejmowanie działań mających na celu aktywizację obu tych grup. W tym celu współpracuję z organizacjami młodzieżowymi i senioralnymi w naszym mieście. 15 marca 2015 roku dostałem wielki kredyt zaufania od mieszkańców osiedla Piastowskiego, Słonecznego i Kilińskiego, przez co mam zaszczyt pełnić funkcję Radnego Miasta Zielona Góra, za co serdecznie dziękuję! Należę do najbardziej licznego Klubu Radnych „Zielona Razem”. Zasiadam w komisjach: Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Edukacji i Wychowania. Od początku kadencji spotykam się z mieszkańcami oraz wysłuchuję ich problemów, które staram się na bieżąco rozwiązywać. Współpracuję też z różnymi organizacjami m.in. ze Stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry, Stowarzyszeniem „Młodzi Lokalni”, Fundacją „Klub otwartych drzwi”, Fundacją „LYADA”, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej.